Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Miljø​

Vi udsættes dagligt for rigtig mange forskellige kemiske stoffer gennem fødevarer, emballage, hygiejne- og køkkenprodukter, tøj, møbler, elektronik og byggematerialer. De kommer ind i vores krop, når vi spiser eller drikker dem, gennem huden eller ved at vi indånder de dampe eller partikler, som produkterne afgiver. Miljøministeriet har sat forskellige grænseværdier for, hvor meget der må være af de forskellige kemiske stoffer i vores produkter. Det lyder jo fint nok, men disse grænseværdier er sat individuelt for hvert produkt uden hensyntagen til den såkaldte cocktaileffekt. Denne kombinationseffekt opstår, når du udsættes for flere forskellige produkter, som alle indeholder skadelige stoffer. Så selv om hvert produkt ikke regnes for at være skadeligt i sig selv, så kan kombinationen af flere produkter godt være det .

​Nogle af de kemiske stoffer er allergi- og kræftfremkaldende eller skaber forstyrrelser i vores hormonbalance, mens andre ophober sig i naturen, dyrene og os . Problemet er størst for børnene, idet de udsættes for næsten samme mængde farlige kemikalier, som voksne gør, men de har en mindre kropsvolumen til at ‘rumme’ dem, og deres udskillelsesorganer har mindre kapacitet .

Kildehenvisninger

http://kemi.taenk.dk/bliv-klogere/cocktaileffekten-hvad-er-det

http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kend-kemikalierne/

Rappazzo KM,Coffman E, Hines EP. Exposure to Perfluorinated Alkyl Substances and Health Outcomes in Children: A Systematic Review of the Epidemiologic Literature. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul; 14(7): 691.​

Iben Foxby   |   CVR: 26480299   |   ​E-mail: info@rundtomsundhed.dk   |  Tlf.: + 45 28 51 42 36